ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ
ТОВ «АКТИВ КОНСАЛТИНГ ГРУП»

Пакет «Оптимальний»
(абонентське обслуговування до 20 годин на місяць)

 • надання письмових та усних консультацій;
 • підготовка роз’яснень, висновків з правових питань;
 • юридична експертиза проектів договорів;
 • юридична експертиза та складання проектів локальних документів (наказів, розпоряджень, положень та інших документів);
 • юридична експертиза інших документів, що надаються Замовником.

  Пакет «Бізнес»
  (абонентське обслуговування до 30 годин на місяць)

 • надання письмових та усних консультацій;
 • підготовка роз’яснень, висновків з правових питань;
 • юридична експертиза та складання проектів договорів;
 • юридична експертиза та складання проектів внутрішніх документів (наказів, розпоряджень, положень та інших документів);
 • юридична експертиза інших документів, що надаються Замовником;
 • складання листів, заяв, претензій, скарг, відповідей на запити та інших документів;
 • представництво інтересів клієнта під час переговорів;
 • підготовка процесуальних документів: заперечень, відзивів, клопотань, заяв (у тому числі на доступ до публічної інформації).

  Пакет «Бізнес Плюс»
  (абонентське обслуговування до 75 годин на місяць)

 • надання письмових та усних консультацій з питань митного та податкового законодавства;
 • підготовка роз’яснень, висновків з правових питань;
 • юридична експертиза та складання проектів договорів; внутрішніх документів (наказів, розпоряджень, положень та інших документів);
 • юридична експертиза інших документів, що надаються клієнтом;
 • складання листів, заяв, претензій, скарг, відповідей на запити та інших документів;
 • представництво інтересів клієнта під час переговорів, а також в органах державної влади, місцевого самоврядування та в судових органах;
 • представництво інтересів клієнта під час проведення перевірок контролюючими органами;
 • підготовка процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заперечень, відзивів, клопотань, заяв тощо), що не перевищує три судові справи, наданих Замовником на супроводження).

  Пакет «Митний — Еліт»
  (абонентське обслуговування до 150 годин на місяць)

 • консультації з питань митного та податкового законодавства;
 • аналіз пакету документів суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності до моменту здійснення митного оформлення;
 • юридичний супровід митного оформлення представлення інтересів суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності в суді;
 • аналіз та прогноз ризиків при здійсненні митного оформлення;
 • надання консультацій з питань класифікації товарів згідно УКТЗЕД;
 • аналіз митної вартості, заявленої суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності;
 • прогнози діяльності митного органу з питань контролю правильності визначення митної вартості товарів;
 • аналіз консультацій з митним органом з метою обґрунтованого вибору методу визначення митної вартості;
 • допомога у підготовці комплекту документів для підтвердження заявленої митної вартості в митному органі;
 • консультації щодо дій декларанта у випадку незгоди з рішенням митного органу про коригування заявленої митної вартості товару (підготовка звернення та консультації щодо заповнення граф митної декларації у разі здійснення митного оформлення за умови надання фінансових гарантій в межах ст.55 та розділу Х Митного кодексу України).
 • надання правової допомоги при здійсненні оскарження рішення митного органу в суді (підготовка адміністративних позовів та інших процесуальних документів).
 • У разі збільшення обсягу послуг (перевищення ліміту годин) укладається окремий Договір про надання юридичних послуг.

  Пакет «Митний + Податковий»
  (абонентське обслуговування до 150 годин на місяць)

 • надання консультацій з питань митного та податкового законодавства;
 • аналіз пакету документів суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності до моменту здійснення митного оформлення;
 • представлення інтересів суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності під час митного оформлення товарів;
 • досудове оскарження рішень митних органів;
 • надання правової допомоги при здійсненні оскарження рішень митного органу в суді (підготовка адміністративних позовів та інших процесуальних документів);
 • підготовка до проведення перевірок державними органами;
 • супроводження під час податкових перевірок та підготовка заперечень на акти перевірок;
 • адміністративне та судове оскарження податкового повідомлення – рішення (підготовка скарг, адміністративних позовів тощо);
 • надання консультацій у справах про порушення митних правил.
 • У разі збільшення обсягу послуг (перевищення ліміту годин) укладається окремий Договір про надання юридичних послуг.