У сучасних умовах планування, розвиток та ведення бізнесу вимагає від власників і керівників підприємств оперативних, а найголовніше вивірених і законних рішень. Навіть невеликі помилки і прорахунки в прийнятих рішеннях, які часом супроводжують бізнес-процеси, можуть негативно вплинути на економічну складову, відстрочити, а в комплексі – і зовсім поставити бізнес і досягнення поставлених перед підприємством цілей в глухий кут.

Щоб на початковій стадії запобігати або мінімізувати ризики при прийнятті керівництвом рішень ТОВ «АКТИВ КОНСАЛТИНГ ГРУП» надає професійні правові послуги як для юридичних осіб, так і для фізичних осіб підприємців спираючись на обширну юридичну практику і професійну команду фахівців у різних сферах права, забезпечуючи повну конфіденційність договірних відносин з клієнтом. Одним з напрямів нашої діяльності є юридичний супровід суб’єктів господарювання у формі Абонентського обслуговування.

Абонентське обслуговування клієнтів включає всі види юридичних послуг, у тому числі: усне і письмове консультування з питань господарської діяльності клієнта, підготовку висновків з питань застосування чинного законодавства з метою захисту його законних інтересів і прав; розробку та правовий аналіз всіх видів договорів, контрактів, угод та інших юридичних документів; інформаційна підтримка бізнесу клієнтів (законодавча документація, консультації); допомога у підготовці проектів локальних нормативно-правових актів підприємства Замовника; правове забезпечення трудових відносин; участь у переговорах при укладанні договорів, при вирішенні розбіжностей у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням договорів; представлення інтересів Клієнта в стосунках з державними органами, відомствами і організаціями, посадовими особами, юридичними та фізичними особами; правове забезпечення господарських угод; підготовку позовних заяв, скарг, претензій, клопотань і інших процесуальних документів;

Наша фірма надає декілька пакетів послуг, щоб ви могли вибрати найбільш підходящий для вашої компанії. Кожен пакет має певний перелік послуг. Абонентське юридичне обслуговування має фіксовану оплату, що значно спрощує планування вашого бюджету.

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ
ТОВ «АКТИВ КОНСАЛТИНГ ГРУП»

Пакет «Оптимальний»
(абонентське обслуговування до 20 годин на місяць)

 • надання письмових та усних консультацій;
 • підготовка роз’яснень, висновків з правових питань;
 • юридична експертиза проектів договорів;
 • юридична експертиза та складання проектів локальних документів (наказів, розпоряджень, положень та інших документів);
 • юридична експертиза інших документів, що надаються Замовником.

Пакет «Бізнес»
(абонентське обслуговування до 30 годин на місяць)

 • надання письмових та усних консультацій;
 • підготовка роз’яснень, висновків з правових питань;
 • юридична експертиза та складання проектів договорів;
 • юридична експертиза та складання проектів внутрішніх документів (наказів, розпоряджень, положень та інших документів);
 • юридична експертиза інших документів, що надаються Замовником;
 • складання листів, заяв, претензій, скарг, відповідей на запити та інших документів;
 • представництво інтересів клієнта під час переговорів;
 • підготовка процесуальних документів: заперечень, відзивів, клопотань, заяв (у тому числі на доступ до публічної інформації).

Пакет «Бізнес Плюс»
(абонентське обслуговування до 75 годин на місяць)

 • надання письмових та усних консультацій з питань митного та податкового законодавства;
 • підготовка роз’яснень, висновків з правових питань;
 • юридична експертиза та складання проектів договорів; внутрішніх документів (наказів, розпоряджень, положень та інших документів);
 • юридична експертиза інших документів, що надаються клієнтом;
 • складання листів, заяв, претензій, скарг, відповідей на запити та інших документів;
 • представництво інтересів клієнта під час переговорів, а також в органах державної влади, місцевого самоврядування та в судових органах;
 • представництво інтересів клієнта під час проведення перевірок контролюючими органами;
 • підготовка процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заперечень, відзивів, клопотань, заяв тощо), що не перевищує три судові справи, наданих Замовником на супроводження).

Пакет «Митний — Еліт»
(абонентське обслуговування до 150 годин на місяць)

 • консультації з питань митного та податкового законодавства;
 • аналіз пакету документів суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності до моменту здійснення митного оформлення;
 • юридичний супровід митного оформлення представлення інтересів суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності в суді;
 • аналіз та прогноз ризиків при здійсненні митного оформлення;
 • надання консультацій з питань класифікації товарів згідно УКТЗЕД;
 • аналіз митної вартості, заявленої суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності;
 • прогнози діяльності митного органу з питань контролю правильності визначення митної вартості товарів;
 • аналіз консультацій з митним органом з метою обґрунтованого вибору методу визначення митної вартості;
 • допомога у підготовці комплекту документів для підтвердження заявленої митної вартості в митному органі;
 • консультації щодо дій декларанта у випадку незгоди з рішенням митного органу про коригування заявленої митної вартості товару (підготовка звернення та консультації щодо заповнення граф митної декларації у разі здійснення митного оформлення за умови надання фінансових гарантій в межах ст.55 та розділу Х Митного кодексу України).
 • надання правової допомоги при здійсненні оскарження рішення митного органу в суді (підготовка адміністративних позовів та інших процесуальних документів).

У разі збільшення обсягу послуг (перевищення ліміту годин) укладається окремий Договір про надання юридичних послуг.

Пакет «Митний + Податковий»
(абонентське обслуговування до 150 годин на місяць)

 • надання консультацій з питань митного та податкового законодавства;
 • аналіз пакету документів суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності до моменту здійснення митного оформлення;
 • представлення інтересів суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності під час митного оформлення товарів;

досудове оскарження рішень митних органів;

 • надання правової допомоги при здійсненні оскарження рішень митного органу в суді (підготовка адміністративних позовів та інших процесуальних документів);
 • підготовка до проведення перевірок державними органами;
 • супроводження під час податкових перевірок та підготовка заперечень на акти перевірок;
 • адміністративне та судове оскарження податкового повідомлення – рішення (підготовка скарг, адміністративних позовів тощо);
 • надання консультацій у справах про порушення митних правил.

У разі збільшення обсягу послуг (перевищення ліміту годин) укладається окремий Договір про надання юридичних послуг.