Фандрайзинг (англ. Fundraising) — процес залучення грошових коштів та інших ресурсів (людських, матеріальних, інформаційних тощо), які організація не може забезпечити самостійно, та які є необхідними для реалізації певного проекту або своєї діяльності в цілому.

Останнім часом все більше і більше організацій і приватних осіб в Україні стикаються з необхідністю писати заявки на гранти. Реалізація нових ідей потребує коштів. Для західних фахівців це звичайна процедура — фонди оголошують конкурси, переможці конкурсів отримують гранти. Однак для фахівців з України та інших країн проблема підготовки заявки на такий конкурс ідей та проектів стала актуальною набагато пізніше, ніж у їхніх зарубіжних колег.

ТОВ «АКТИВ КОНСАЛТИНГ ГРУП» при здійсненні фандрайзингу допоможе Вам знайти ресурси (людей, устаткування, інформації, часу, грошей та ін.) для реалізації проектів для підтримання існування організації.

Основними завданнями у процесі фандрайзингу є:

  • пошук потенційних донорів;
  • обґрунтування потреб організації відповідно до інтересів потенційних донорів та рівнем їх розуміння наших проблем;
  • постійна робота з потенційними донорами (формування, підтримку і розвиток зв’язків);
  • формування громадської думки на користь підтримки діяльності організації чи колективу, збір листів підтримки, придбання авторитету.