Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» затверджує досить великий перелік документів дозвільного характеру.

Відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» документ дозвільного характеру — дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов’язаний видати суб’єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб’єкт господарювання не може продовжувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

«АКТИВ КОНСАЛТИНГ ГРУП» допоможе Вам у максимально стислі строки, передбачені чинним законодавством, отримати документи дозвільного характеру.