Адаптація підприємств в ринкових умовах на фоні існуючих економічної, політичної та соціальної криз сприяє впровадженню та застосуванню оптимальних підходів до планування.

Планування – це розробка й прийняття цільових настанов кількісного і якісного характеру й визначення шляхів найефективнішого їх досягнення.

Планування фінансово-господарської діяльності підприємств дає змогу пов’язати наявні можливості підприємства з можливістю їх використання, передбачити витрати, доходи та фінансові результати. Недосконалість податкового законодавства на фоні посилення податкового тиску на підприємства – платники спонукають останніх ухилятися від сплати податків, що є злочином перед державою. Разом з тим, використання підприємствами можливих законних способів щодо мінімізації податків дають змогу протистояти фінансовим труднощам. Сьогодні мінімізація податків стає одним з найважливіших завдань фінансового управління підприємства в контексті управління фінансовими ресурсами.

Таким чином податкова оптимізація — зменшення розміру податкового зобов’язання шляхом ціленаправлених правомірних дій платника податку, що включають в себе повне використання всіх наданих законодавством пільг, податкових звільнень та інших законних переваг.

Податкова оптимізація проявляється у виборі платником податків найвигідніших правових форм здійснення діяльності з метою обчислення оптимальної суми податків в конкретних умовах господарювання згідно з діючим законодавством.

Під правовими формами розуміються передбачені законодавством варіанти поведінки: вибір організаційно-правової форми здійснення діяльності, податкового режиму, облікової політики, виду і умов цивільно-правових договорів, використання пільг . Пошук оптимальних управлінських рішень, спрямованих на мінімізацію зобов’язань щодо обов’язкових платежів у межах закону, є характерним напрямом податкової політики суб’єкта господарювання в умовах ринкових відносин.

Головною відмінністю податкової оптимізації від ухилення від сплати податків є використання платником податків дозволених чи незаборонених законодавством способів зменшення суми податкових платежів, не порушуючи при цьому законодавство. У зв’язку з цим, такі дії платника податку не є податковим правопорушенням чи злочином, і, відповідно, не тягнуть за собою несприятливих наслідків для платника податку, таких як донарахування податків, а також накладення фінансових санкцій та нарахування пені.

Скоротити виплати податків, беручи до уваги специфіку своєї діяльності — бажання кожного керівника фірми, при цьому не порушуючи вимоги законодавства.

Фахівці ТОВ «АКТИВ КОНСАЛТИНГ ГРУП» допоможуть у плануванні податків та зроблять все можливе, щоб максимізувати Ваші прибутки, не втрачаючи Ваші кошти на пустому місці. Вам не потрібно буде переживати куди, скільки, і в які строки сплатити податки. Все це зробимо за Вас ми.