Податковий спір – це юридична ситуація, в основі якої лежать розбіжності між платниками податків, з одного боку, і державними органами та їх посадовими особами — з іншого, що виникають з приводу правильності застосування норм податкового права.

Виходячи з видів суспільних відносин можна виділити наступну класифікацію податкових спорів:

  • спори, що виникають при виконанні обов’язку щодо сплати податків;
  • спори, що виникають у зв’язку з реалізацією платниками податку права на залік (повернення) надмірно сплачених або надмірно стягнених сум податків, пені;
  • спори, що виникають під час здійснення заходів з обліку платників податків;
  • спори, що виникають у зв’язку із здійсненням податковими органами камеральної податкової перевірки;
  • спори, що виникають при здійсненні податковими органами виїзної податкової перевірки;
  • спори щодо відшкодування шкоди, заподіяної неправомірними діями податкових органів або їх посадових осіб при проведенні заходів податкового контролю;
  • спори, що виникають при притягненні до податкової відповідальності.

ТОВ «АКТИВ КОНСАЛТИНГ ГРУП» допоможе Вам професійно та законно обґрунтувати свою позицію перед податковим органом та здійснити досудовий порядок урегулювання податкового спору.