Невід’ємне право кожної юридичної та фізичної особи на судовий захист порушених або порушуваних прав, свобод і законних інтересів в органах судової влади, є основою правової держави. Судовий захист здійснюється у формі представництва інтересів в суді, і забезпечується можливістю отримання професійної правової допомоги кваліфікованого юриста, що володіє мистецтвом ведення судового процесу.

Саме в суді вирішуються найбільш складні і важливі завдання. А своєчасність юридичної допомоги по представництву в суді дуже важлива, адже для грамотного захисту інтересів необхідно провести велику юридичну роботу ще до представництва в суді — починаючи від вироблення чіткої позиції по справі, тактики і стратегії ведення справи, оцінити судові перспективи і підготувати юридично значимі документи. В рівній мірі це відноситься і до випадків захисту від позову.

Захист інтересів у суді можна умовно розділити на два етапи: перший етап — підготовка до судового розгляду, другий етап — безпосередньо представництво інтересів в суді.

«АКТИВ КОНСАЛТИНГ ГРУП» здійснює представництво інтересів клієнтів у судах загальної та спеціальної юрисдикції, в т.ч. у Верховному суді України, у третейських судах.

Послуги нашої компанії включають також представництво інтересів клієнтів при розгляді судами різних категорій майнових та немайнових спорів, трудових спорів, справ щодо захисту прав споживачів, спадкування, шлюбно-сімейних відносин і т.д., в тому числі у спорах в спеціальних областях права: податки, митне право, інтелектуальна власність, банківське право та інші.

Вартість даної послуги визначається у кожному випадку індивідуально.