Відповідно до ст. 458 Митного кодексу України (далі – МКУ) порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений чинним законодавством України порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, пред’явлення їх органам доходів і зборів для проведення митного контролю та митного оформлення, а також здійснення операцій з товарами, що перебувають під митним контролем або контроль за якими покладено на органи доходів і зборів, і за які передбачена адміністративна відповідальність.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені МКУ, настає у разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Суб’єктами адміністративної відповідальності за порушення митних правил (далі – ПМП) можуть бути громадяни, які на момент вчинення такого правопорушення досягли 16-річного віку, а при вчиненні порушень митних правил підприємствами — посадові особи цих підприємств.

При розгляді справи про ПМП має значення предмет правопорушення та якість матеріалів справи про адміністративні правопорушення.

Фахівці ТОВ «АКТИВ КОНСАЛТИНГ ГРУП» на підставі аналізу ситуації та пакету документів, що був підставою для складення протоколу про ПМП, зможуть надати висновок щодо перспективи розгляду справи як в митному органі, так і в суді.

За необхідності, ми підготуємо скаргу на постанову в справі про ПМП до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, або позов до суду в порядку, передбаченому чинним законодавством.