ТОВ «АКТИВ КОНСАЛТИНГ ГРУП» здійснює аутсорсинг бухгалтерських послуг, який  включає в себе організацію і ведення бухгалтерського обліку шляхом:
 — відображення господарських операцій, проведених Замовником за звітний місяць, у реєстрах бухгалтерського обліку;
— складання фінансової та іншої звітності, передбаченої відповідним чинним законодавством України;
— подання  звітності до уповноважених органів у встановлені законодавством строки;
— розрахунок податків (зборів, внесків), що сплачуються Замовником відповідно до чинного законодавства України;

    -  надання консультацій Замовнику щодо оптимізації бухгалтерських процесів;

    — тощо.