Відповідно до частини 1 статті 24 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI (зі змінами та доповненнями), далі – МКУ, кожна особа має право оскаржити рішення, дії або бездіяльність органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників, якщо вважає, що цими рішеннями, діями або бездіяльністю порушено її права, свободи чи інтереси.

Рішення митних органів – це окремі акти, якими органи доходів і зборів або їх посадові особи приймають рішення з питань, передбачених законодавством України з питань державної митної справи, а також задовольняють скарги, заяви, клопотання конкретних фізичних чи юридичних осіб або відмовляють у їх задоволенні (пункт 1 частина 2 статті 24 МКУ).

Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників до посадових осіб та органів вищого рівня визначається статтею 25 МКУ.

Судові спори з митними органами являють собою одну з найскладніших категорій спорів, адже під час зовнішньоекономічних операцій суперечки з митними та контролюючими органами є повсякденним явищем.

Нормами МКУ визначено, що якщо норми законів чи інших нормативних актів з питань державної справи допускають неоднозначне трактування прав та обов’язків підприємств і громадян, які переміщують товари або здійснюють операції з товарами, що перебувають під митним контролем, внаслідок чого є можливість прийняття рішення як на користь таких підприємств та громадян, так і на користь органу доходів і зборів, — рішення повинно прийматися на користь зазначених підприємств і громадян.

На практиці ж митні органи завжди приймають рішення не на користь суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян.

Фахівці ТОВ «АКТИВ КОНСАЛТИНГ ГРУП» знайдуть ефективні методи захисту ваших законних прав та інтересів, нададуть Вам професійну юридичну допомогу в оскарженні рішень митних органів та представництва в суді.