Бухгалтерські послуги для юридичних осіб

Фахівцями ТОВ «АКТИВ КОНСАЛТИНГ ГРУП» здійснюється:

 • Бухгалтерський супровід підприємств
 • Відновлення обліку підприємства
 • Постановка обліку на підприємстві
 • Внутрішній облік на підприємстві
 • Податкове планування для юридичних осіб
 • Інші бухгалтерські послуги
 • Он-лайн бухгалтерія

Послуги ведення бухгалтерського і податкового обліку наша компанія надає на абонентській основі або разово на підставі письмового замовлення.

Бухгалтерське обслуговування підприємства включає:

 • перевірку відображення переданих нам документів у бухгалтерському обліку
 • проведення документів
 • перевірку накопичених даних податкового обліку для цілей оподаткування в 1С та відображення податкових результатів в підготовлених звітах
 • узгодження результатів оподаткування за звітний період з уповноваженою особою Замовника
 • здачу звітності (комплекс послуг включає підготовку фінансових звітів (балансу, звіту про фінансові результати і інших, які визначені як частина фінансових звітів)

При веденні бухгалтерського і податкового обліку підприємств, пропонується два основні варіанти співпраці:

1. Повне ведення обліку підприємства

Фахівці компанії «АКТИВ КОНСАЛТИНГ ГРУП» повністю ведуть бухгалтерський і податковий облік Вашого підприємства. При цій формі співробітництва ми повністю візьмемо на себе внутрішню бухгалтерію Вашого підприємства.

Взаємодія сторін здійснюється за погодженням — кур’єром, факсом, поштою, електронною поштою. Наша компанія виступає в якості єдиного бухгалтера і виконує всю бухгалтерську роботу.

2. Ведення обліку в якості головного бухгалтера

У даній формі співробітництва компанія «АКТИВ КОНСАЛТИНГ ГРУП» бере на себе функції: складання і здачі звітності, оптимізації оподаткування, контролю і керівництва бухгалтерією. При такій формі співпраці, силами вашої компанії оформляється і ведеться тільки первинна документація.

Функції компанії «АКТИВ КОНСАЛТИНГ ГРУП» в якості головного бухгалтера:

 • Організація бухгалтерської облікової фінансово-господарської діяльності та контроль використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів;
 • Формування облікової політики, виходячі з особливостей діяльності замовника, у відповідності до законодавства;
 • Контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документів;
 • Контроль правильності обліку господарських операцій;
 • Аналіз взаєморозрахунків з дебіторами / кредиторами;
 • Складання зведених регістрів бухгалтерського і податкового обліку;
 • Закриття звітного періоду;
 • Забезпечення дотримання фінансової і касової дисципліни;
 • Складання фінансової та податкової звітності, подання її в установленому порядку до контролюючих органів;