Інвестиції — це всі види цінностей, які вкладаються безпосередньо в об’єкти підприємницької та іншої діяльності з метою одержання прибутку (доходів). Інвестиції здійснюються у вигляді: іноземної валюти, валютних цінностей, рухомого і нерухомого майна (будинків, споруд, обладнання), акцій, облігацій, авторських прав, прав на винаходи, торгових знаків тощо, пільгових банківських вкладів, паїв, прав користування землею, природними ресурсами.

Інвестування в Україну як у країну з високим економічним потенціалом є однією з перспективних форм отримання прибутку для іноземних інвесторів, так як ефективність інвестицій у підприємства-резиденти країн з економікою, що розвивається набагато вища прибутковості вкладень в економіку розвинених країн.

При прийнятті рішення про вкладення коштів в Україну, іноземним інвесторам необхідно зорієнтуватися в нових умовах, прорахувати ситуацію, зробити точний прогноз з урахуванням специфіки чинного українського законодавства та його відмінностей від законодавства інших країн.

Тому для мінімізації ризиків іноземним інвесторам необхідна консультаційна підтримка фахівців, що працюють в країні інвестування, знають місцеве законодавство, особливості ведення бізнесу в країні, мають практичний досвід супроводу інвестиційної діяльності.

Фахівці компанії «АКТИВ КОНСАЛТИНГ ГРУП» готові запропонувати свої професійні послуги як приватним, так і інституціональним закордонним інвесторам, зацікавленим в інвестуванні в Україну. Це дозволить іноземним інвестором максимально ефективно вкласти кошти і мінімізувати інвестиційні ризики.

Також ми готові надати комплексну юридичну допомогу українським бізнес-структурам, що бажають залучити іноземні інвестиції.

У сфері супроводу інвестиційної діяльності підприємства ми пропонуємо наступні послуги:

 • правове консультування щодо експортно-імпортних операцій, митного законодавства та валютного контролю;
 • допомога у веденні переговорів;
 • консультування щодо порядку здійснення іноземних інвестицій;
 • надання консультацій іноземним компаніям з питань вибору оптимальної структури господарської діяльності на території України;
 • консультування іноземних інвесторів з питань українського законодавства, діючих умов ведення бізнесу в Україні;
 • надання консультацій іноземним компаніям з питань корпоративного, податкового, трудового законодавства України;
 • підготовка та експертиза необхідних юридичних документів на предмет відповідності чинному законодавству України;
 • юридичний супровід інвестиційних проектів;
 • правовий аудит підприємств, об’єктів інвестування;
 • складання всього необхідного пакету документів для здійснення інвестиційної діяльності;
 • представлення інтересів нерезидентів у відношенні з органами державної влади України;
 • захист прав і законних інтересів іноземних інвесторів в судах України.

Фахівці ТОВ «АКТИВ КОНСАЛТИНГ ГРУП» здійснюють повний юридичний супровід інвестиційної діяльності в Україні, аналіз інвестиційної діяльності, захист прав і законних інтересів іноземних інвесторів.